<< powrót

drukuj>>

 

KARTA USŁUGI

NR T/GKM/02

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. 107

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 783-13-20

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

- szkic rzutu poziomego powierzchni pasa drogowego zajętej przez reklamę

Dodatkowe informacje:   

 

brak

Opłaty:

- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 1 m2 powierzchni reklamy - 2 zł

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086);

Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 143/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Formularze do pobrania

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Opracował:

Adam Witkowski

Data: 2009-01-06

Sprawdził: Kierownik Referatu

Adam Sekmistrz

Data: 2009-01-06

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2009-01-06

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.