<< powrót

drukuj>>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-20

Zgłoszenie o dokonanie zmiany

wewpisie do ewidencji

innychobiektów, w których  świadczone są usługi hotelarskie

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl  

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Dodatkowe informacje:   

Zmiany zgłaszane w ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie mogą dotyczyć:

a/ zmiany liczby miejsc noclegowych,

b/ zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, a także zmiany trwania sezonu.

Opłaty:

brak

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do1 miesiąca od dnia zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity:Dz.U.z2000 r. Nr 98, poz.1071 zpóźn.zm./;

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych /tekst jednolity:Dz.U.z2004 r. Nr 223, poz.2268 zpóźn.zm./;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.169).

Formularze do pobrania

Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Opracował:

Barbara Kowalska

Data:2005-11-15

Sprawdził:Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data:2005-12-12

Zatwierdził:Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data:2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.