Urząd Miasta Sulejówek - karta usług

<< powrót

drukuj>>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-11

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wydanie zaświadczenia

2.     Dowód wniesienia opłaty

Dodatkowe informacje:   

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, które należy okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży

Opłaty:

Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity:Dz.U.z2000 r. Nr 98, poz.1071 zpóźn.zm./;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity:Dz.U.z2007 r. Nr 70, poz.473 zpóźn.zm/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opracował:

Barbara Kowalska

Data:2005-11-15

Sprawdził:Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data:2005-12-12

Zatwierdził:Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data:2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.