<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-05

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14, tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją

opłata skarbowa

Dodatkowe informacje:   

Druki zgłoszeń dostępne u inspektora ds. działalności gospodarczej pok.14 lub na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

Opłaty:

Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia
 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

7 dni od dnia złożenia podania

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Formularze do pobrania

Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.