oficjalny serwis samorządowy 30 grudnia 2011. imieniny: Irmina, Eugeniusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
   strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
FINANSE MIASTA

Indexfirm - Branżowy Portal Firm
  

Historia miasta - Kalendarium
Historia miasta - Kalendarium
Zarys historyczny miasta.

Wjazd do Sulejówka
Foto A.Pintara
1526 - W aktach wcielonej do Korony dzielnicy mazowieckiej wystąpiła wzmianka o wsi szlacheckiej Sulewo liczącej kilka chat i karczmę, stanowiącej własność cześnika czerskiego Stanisława Okunia, a położonej w parafii Długa Kościelna.

1538 - Nowo założone miasto Okuniew stało się na 401 lat ośrodkiem administracyjnym dla pobliskiego Sulewa, występującego następnie pod nazwami Sulejewo, Sulyjewo, Sulejewek itp. Kolejnymi właścicielami dóbr okuniewskich byli Okuniowie, Powsinowie, Ciołkowie, Radzimińscy, Okęccy, Grzybowscy, Kliccy, Łubieńscy i Łopatinowie.

1630 - Sulejewo wystąpiło jako płatnik dziesięciny w akcie erekcyjnym nowego kościoła pod wezwaniem św. Anny w Długiej Kościelnej.

1795 - Po trzecim rozbiorze Sulejewo wraz z dobrami okuniewskimi trafiło do zaboru austriackiego. Granica tzw. Nowej Galicji z zaborem pruskim przebiegała bardzo blisko, komory celne znajdowały się w Okuniewie i Zielonej (obecnie osiedle w Warszawie - Wesołej).

1815 - Sulejewo znalazło się w Królestwie Polskim. Liczyło wówczas 6 domów i 57 mieszkańców.

1831 - Między Okuniewem a Miłosną (obecnie osiedle Stara Miłosna w Warszawie - Wesołej) toczyły się krwawe walki Powstania Listopadowego, poprzedzające bitwę pod Olszynką Grochowską. Miasto Okuniew zostało ostrzelane przez korpus rosyjski i spłonęło.

1866 - Otwarta została Warszawsko - Terespolska Droga Żelazna, ze stacją na wysokości Okuniewa, której spółka kolejowa nadała jednak nazwę Miłosna - od wsi przy Trakcie Brzeskim (obecnie osiedle Stara Miłosna w Warszawie - Wesołej). W następnych latach wokół stacji wyrosło osiedle pracowników kolei, zaczęła funkcjonować cegielnia oraz cechownia drewna, która dała nowej miejscowości nazwę Cechówka.

1869 - Okuniew został pozbawiony praw miejskich, w ramach carskich restrykcji po Powstaniu Styczniowym.

1898 - Władze carskie utworzyły rembertowski poligon artyleryjski. W Sulejówku zaczęli osiedlać się rosyjscy oficerowie wraz z rodzinami.

1902 - We wsi Żwir rozpoczęła działalność pierwsza na obecnym obszarze miasta szkoła, z językiem wykładowym rosyjskim.

1910 - Uruchomiony został przystanek kolejowy Sulejówek, dla potrzeb wojskowych oraz dla wygody coraz liczniej przybywających letników.

1918 - Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Cechówka i Sulejówek znalazły się w gminie Okuniew, w powiecie warszawskim. Sulejówek liczył wówczas 60 domów i 350 mieszkańców.

Dworek Siedziba Jędrzeja Moraczewskiego
Foto A.Pintara
1920 - Sierpniowa ofensywa bolszewicka zatrzymała się na linii rzeki Długiej. Krwawe walki toczyły się koło Okuniewa. Po drugiej stronie poligonu, 7 km od Sulejówka obrońcy stolicy stoczyli 14 sierpnia legendarny bój pod Ossowem.

1920 - Uruchomiona została szkoła w Cechówce.

1921 - Aleksandra Szczerbińską - Piłsudska zakupiła w Sulejówku posesję z drewnianym domem, w sąsiedztwie dworku „Siedziba” Zofii i Jędrzeja Moraczewskich.

1923 - Komitet Żołnierza Polskiego wzniósł na posesji pani Piłsudskiej dworek „Milusin" dla Józefa Piłsudskiego, przekazany Wodzowi Naczelnemu 13 czerwca. W latach 1923-1926 Marszałek mieszkał w nim stale, a później systematycznie bywał.

1925 - Założona została Ochotnicza Straż Pożarna w Cechówce.

Dworek Józefa Piłsudskiego
Foto A.Pintara
1927 - Wzniesiony został nowy budynek szkoły w Cechówce, która w roku 1933 otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1930 - Małżonkowie Helena i Ignacy Jan Paderewscy sfinansowali wzniesienie w Sulejówku przez Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji budynku „Ognisko Helin", w którym obecnie mieści się ośrodek szkoleniowy MEN.

1932 - W miejsce kilku mniejszych, uruchomiona została jedna większa szkoła w Sulejówku.

1936 - Poświęcony został kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Cechówce.

1937 - Linia kolejowa do Mińska Mazowieckiego została zelektryfikowana, a stacje i przystanki przebudowano. W Sulejówku wzniesiony został budynek szkoły - pomnika imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1939 - Sulejówek rozstał się po 401 latach z administracyjną przynależnością do Okuniewa, uzyskując od l kwietnia status samodzielnej gminy w powiecie warszawskim. Obejmowała ona obszary dzisiejszych miast Sulejówek i Warszawa - Wesoła.

1939 - Wkraczający 15 września oddział Wehrmachtu dokonał krwawej pacyfikacji Cechówki, mordując i paląc około 100 mieszkańców i uchodźców. W walkach obronnych zginęło także 29 polskich żołnierzy. Natomiast 27 września w budynku szkoły w Sulejówku gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba parafował warunki kapitulacji Warszawy.

1940-44 - Hitlerowcy zlokalizowali w Sulejówku szkołę Abwehry. Na terenie Cechówki i Sulejówka działał ruch oporu Armii Krajowej. Szczególne znaczenie miał wywiad oraz akcje dywersyjne na linii kolejowej. Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Grupa młodzieży uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. 31 lipca 1944 r. do Cechówki i Sulejówka wkroczyły wojska radzieckie.

1944 - Uruchomione zostało gimnazjum w Sulejówku, przekształcone później w liceum.

1946 - Nazwa wsi Żwir została zmieniona na Ratajewo, dla uczczenia pamięci zamieszkującego w niej przed wojną marszałka Sejmu Macieja Rataja, zamordowanego przez hitlerowców.

1952 - Po likwidacji powiatu warszawskiego gmina Sulejówek stała się dzielnicą miejsko-uzdrowiskowego powiatu Otwock.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Foto A.Pintara

1953 - Na terenie poligonu zlokalizowany został Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, wraz z osiedlem mieszkaniowym.

1954 - Cechówka przyjęła od stacji kolejowej jednolitą nazwę Miłosna.

1956 - Po opuszczeniu dworku „Milusin" przez wojsko, zostało w nim urządzone przedszkole.

1958 - Dzielnica Sulejówek stała się osiedlem w powiecie otwockim.

1961 - Oddany został do użytku nowy budynek Liceum Ogólnokształcącego, które w roku 1984 otrzymało imię Ignacego Jana Paderewskiego.

1962 - Osiedle Sulejówek otrzymało 18 lipca prawa miasta. Liczyło wówczas 13,5 tys. mieszkańców.

1966 - Oddana została do użytku nowa szkoła w Miłośnie, która w roku 1986 otrzymała imię Janusza Korczaka.

1971 - Oddana została do użytku nowa szkoła w Sulejówku imienia Stefana Czarnieckiego. Na granicy Miłosny i Sulejówka odsłonięty został pomnik ofiar zbrodni wojennej z 15 września 1939 r.

1975 - Po reformie administracyjnej kraju miasto Sulejówek znalazło się w województwie stołecznym warszawskim.

1979 - Rozpoczęła się trwająca łącznie około 10 lat budowa sieci gazowej, przy dużym zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym mieszkańców miasta.

1982 - Oddany został do użytku nowy budynek przedszkola w Miłośnie.

1983 - Poświęcony został kościół parafialny pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku, w którym od roku 1998 znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Przyjęty został pierwszy herb miasta.

1990 - Oddana została do użytku przychodnia zdrowia w Miłośnie. Odsłonięty został pomnik mieszkańców Miłosny i Sulejówka, poległych w szeregach Harcerskiego Batalionu AK „Zośka".

1991 - Oddany został po remoncie budynek szkoły w Miłośnie, noszącej od 1933 roku (z przerwą) imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W następnych latach szkoła została znacznie rozbudowana.

1994 - Oddana została do użytku automatyczna centrala telefoniczna, zastępująca funkcjonującą od czasów przedwojennych centralę ręczną.

1996 - Oddane zostały do użytku stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków, co umożliwiło rozpoczęcie budowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1998 - Oddany został do użytku nowy budynek szkoły w Sulejówku, noszącej od roku 1937 (z przerwą) imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1999 - Po reformie administracyjnej kraju miasto Sulejówek znalazło się w województwie mazowieckim. Nastąpiła reorganizacja szkolnictwa utworzone zostały dwa gimnazja publiczne i jedno prywatne.

2000 - Rok jubileuszowy mieszkańcy Sulejówka upamiętnili przyjęciem nowych symboli miasta - flagi, godła, herbu, sztandaru, pieczęci i hejnału. Dworek „Milusin" został zwrócony rodzinie Piłsudskich w celu utworzenia Muzeum Rodzinnego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedszkole zostało przeniesione do wzniesionego w roku 1937, a obecnie rozbudowanego budynku szkoły - pomnika.

2004 - podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Viimsi w Estonii. Przywrócenie Policji w Sulejówku.

2006 - podpisanie karty przyjaźni miast bliźniaczych z Bourg-la-Reine we Francji. Przekazanie Fundacji Rodziny Marszałka Piłsudskiego nieruchomości należących do Rodziny Marszałka.

2008 - podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Yalvac w Turcji.

  • Znani ludzie
    Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Paderewski, Maciej Rataj, Stanisław Grabski.
 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Urząd Miasta Sulejówek
tel. +48 22 76-06-201
urzad@umsulejowek.pl
MAPA SERWISU
STATYSTYKA