oficjalny serwis samorządowy 30 grudnia 2011. imieniny: Irmina, Eugeniusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
   strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
FINANSE MIASTA

Indexfirm - Branżowy Portal Firm
  

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

UWAGA!

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Sulejówek ulega zmianie  Nr rachunku bankowego.

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

Nr konta 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Dotychczasowy Nr konta 64 1500 1878 1218 7006 6676 0000
w Kredyt Banku SA będzie funkcjonował  do 31.12.2011 r.

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

Prosimy o dwustronne drukowanie wniosków !!!

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
  • Wniosek [PDF - 147 KB]
   Wnioski proszę drukować obustronnie
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  • Wniosek [PDF - 150 KB]
   Wnioski proszę drukować obustronnie

 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  • Wniosek (czasowy) [PDF - 122 KB]
  • Wniosek (stały) [PDF - 116 KB]  
   Wnioski proszę drukować obustronnie

 5. Zameldowanie decyzją administracyjną
 6. Wymeldowanie decyzją administracyjną
 7. Uchylenie czynności materialno - technicznej dotyczącej zameldowania
 8. Rejestracja przedpoborowych

 9. Pobór

Informacja dotycząca wymiany i unieważniania dowodów osobistych

Ustawa z dnia 03 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) wprowadziła od dnia 1 stycznia 2009 r. nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek jego wymiany w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni  przed upływem tego terminu.

UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 Dowód osobisty podlega unieważnieniu przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 • z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 • z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące).
 • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;

Prosimy o dwustronne drukowanie wniosków

 1. Dowody osobiste - wymiana
  • Wniosek [PDF - 96 KB]
   Proszę o dwustronne wydrukowanie wniosku
 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Urząd Miasta Sulejówek
tel. +48 22 76-06-201
urzad@umsulejowek.pl
° Kalendarium imprez
MAPA SERWISU
STATYSTYKA