oficjalny serwis samorządowy 30 grudnia 2011. imieniny: Irmina, Eugeniusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
   strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
FINANSE MIASTA

Indexfirm - Branżowy Portal Firm
  

Działalność gospodarcza

UWAGA!

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Sulejówek ulega zmianie  Nr rachunku bankowego.

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

Nr konta 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Dotychczasowy Nr konta 64 1500 1878 1218 7006 6676 0000
w Kredyt Banku SA będzie funkcjonował  do 31.12.2011 r.

Jedno okienko

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.)

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Będzie on prowadzony przez ministra gospodarki. Podstawową formą wpisu do CEIDG będzie tzw. samorejestracja za pomocą formularza na stronie internetowej. Jednocześnie taki wniosek będzie można też złożyć pisemnie. Przedsiębiorca sam zdecyduje w okresie przejściowym (czyli od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.) czy wniosek w formie papierowej o wpis do CEIDG złoży w urzędzie gminy.

Od 1 lipca Ewidencję Działalności Gospodarczej będzie prowadziło ministerstwo administracji. Od 1 lipca do 31 grudnia  urząd ma czas na przekazanie bazy danych Przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sulejówek. Do momentu przekazania przedmiotowej bazy Burmistrz Miasta Sulejówek nadal pełni funkcję organu ewidencyjnego, po przekazaniu danych organem ewidencyjnym zostaje minister Gospodarki. W sprawie danych podlegających  przeniesieniu do CEIDG zawartych we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sulejówek konieczne jest skorygowanie lub uzupełnienie istniejących wpisów.

Od 1 lipca do momentu przekazania bazy przedsiębiorców, przedsiębiorcy już zarejestrowani są obsługiwani na starych zasadach jednak za pomocą nowych druków CEIDG-1.

Przedsiębiorca, który wpisze się na nowych zasadach do CEIDG będzie mógł załatwić sprawy dotyczące jego firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP będą mogli zarejestrować firmę przez Internet, bezpośrednio w nowej bazie.


Przedsiębiorca chcący wypełnić nowy druk ceidg-1 może:

 1. zanieść go do urzędu, gdzie zostanie on wprowadzony do ewidencji przez pracownika urzędu,

 2. wypełnić go w domu na komputerze i bezpośrednio wysłać online do CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/)

Dzięki nowej, powszechnej ewidencji znikną też zaświadczenia wydawane w dotychczasowej formie – ich miejsce zajmą wydruki komputerowe z centralnej bazy. Nowa ewidencja jest ogólnodostępnym rejestrem publicznym, w którym można potwierdzić fakt istnienia przedsiębiorstwa. Jedynym dokumentem wydawanym na papierze będzie krótkie potwierdzenie wpisu do CEIDG. Osoby, które będą realizować procedury dotyczące działalności gospodarczej przez Internet – otrzymają potwierdzenie z CEIDG drogą elektroniczną.

W ramach realizacji projektu CEIDG zostaną uruchomione m.in. następujące usługi online:

-        możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji (warto mieć na uwadze, iż złożenie wyżej wymienionych wniosków nadal będzie mogło się odbywać dzięki stawiennictwu w urzędzie lub drogą pocztową)

-        informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG

-        wyszukiwarka przedsiębiorstw według różnych kryteriów, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej informacja o przedsiębiorcach – osobach fizycznych.


Prosimy o dwustronne drukowanie wniosków

 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
 2. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 3. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 4. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć
 5. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 6. Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 7. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 8. Wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 9. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 10. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 11. Udzielenie promesy na wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 12. Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 13. Zawiadomienie o likwidacji działalności przewozowej
 14. Przyjmowanie do depozytu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 15. Zgłoszenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 16. Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 17. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
 18. Zgłoszenie wpisu do ewidencji pól biwakowych
 19. Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji pól biwakowych
 20. Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji pól biwakowych

 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Urząd Miasta Sulejówek
tel. +48 22 76-06-201
urzad@umsulejowek.pl
° Kalendarium imprez
MAPA SERWISU
STATYSTYKA