oficjalny serwis samorządowy 30 grudnia 2011. imieniny: Irmina, Eugeniusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
   strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
FINANSE MIASTA

Indexfirm - Branżowy Portal Firm
  

Burmistrz odpowiada na pytania

imie: mieszkaniec data: 2011-10-12 14:33:05
pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Zyjemy podobno w XXI wieku, ale my mieszkancy tego nie odczuwamy.
Brak drog asfaltowych, chodnikow, dostepu do internetu z tzw. kabla.
Co dzieje sie w tym kierunku.
Dziekuje za odpowiedz

odpowiedź:
Pytanie o bardzo wysokim stopniu ogólności. W roku bieżącym została wybudowana ulica Marii Konopnickiej. Plany inwestycyjne Miasta są uzależnione od przeznaczonych w budżecie środków na inwestycje. Obecnie Miasto spłaca inwestycje drogowe wykonane w latach poprzednich.
imie: PIOTR BUDKA data: 2011-09-27 21:22:54
pytanie:
W marcu biezacego roku zapewnial mnie Pan ze nie ma zagrozenia terminowego zakonczenia prac budowy kanalizacji w naszym miescie, niestety moje przewidywania sprawdzily sie juz w sierpniu. Czy na chwile obecna cokolwiek dzieje sie w tej sprawie, czy jest jeszcze szansa na wykorzystanie dotacji z UE, czy juz bezpowrotnie zostala zaprzepaszczona szansa.

odpowiedź:
„Eko – Inwestycja” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z licznymi opóźnieniami firmy Strabag Sp. z o.o. w stosunku do Harmonogramu Prac, Zamawiający podjął decyzję o rozwiązaniu Kontraktu z dotychczasowym Wykonawcą – firmą Strabag Sp. z o.o.. „Eko – Inwestycja” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła z wnioskiem do Instytucji Wdrażającej, tj. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji Projektu. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź Instytucji Wdrażającej. Zamawiający w celu wyłonienia nowego wykonawcy (wykonawców) robót, planuje ogłoszenie przetargów na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na początku 2012 r.
imie: data: 2011-09-25 23:44:44
pytanie:
Szanowny Panie.

Miesiąc temu dostałam odpowiedż dotyczącą wykonania kanalizacji na ulicy 15września-planowany termin to wrzesień 2011r.
Do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje.Chciałabym wiedzieć czy jest jakiś inny termin lub inna decyzja.
Mam jeszcze inne pytanie-dlaczego nie dostałam odpowiedzi na list napisany prawie miesiąc temu.A przy okazji-zaczyna się okres palenia niby liści a przy okazji wszystkiego co da się spalić.Wystarczy popatrzeć w górę,zeby ujrzeć te obłoki czarnego dymu i poczuć okropne zapachy.Wystarczy żeby straż miejska reagowała na to zjawisko sama a nie dopiero na interwencję telefoniczną,bo wtedy często już jest za póżno.Ludzie tu są tak niereformowani,że na moją uwagę,że trują środowisko i sąsiadów po prostu nie rozumieją o co tu chodzi.

odpowiedź:
„Eko – Inwestycja” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z rozwiązaniem Kontraktu z dotychczasowym Wykonawcą – firmą Strabag Sp. z o.o., Zamawiający w celu wyłonienia nowego wykonawcy robót, planuje ogłoszenie przetargów na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej (w tym również w ul. 15 września) na początku 2012 r. Termin realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” jest przewidywany na koniec 2014r.
imie: Paweł Kowalczyk data: 2011-09-20 19:17:34
pytanie:
Chciałbym się dowiedziec dlaczego nie ma przetagów na dostarczanie art. spożywczych do przedszkoli na terenie Sulejówka?

odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące przetargów na artykuły żywnościowe w przedszkolach miejskich uprzejmie wyjaśniam:
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759) przedmiotem, którego w ramach dostaw nie wolno dzielić, jest rodzaj dostawy. W przypadku art. żywnościowych, do tego samego rodzaju zalicza się warzywa i owoce, natomiast pieczywo albo nabiał stanowią już osobne rodzaje. Oznacza to, że ich wartość jest szacowana oddzielnie (stanowią odrębne zamówienia) i do ich udzielenia stosuje się procedurę odpowiadającą tej wartości „odrębnej” danego rodzaju żywności. W tym przypadku oznacza to, że jeżeli wartość każdego rodzaju dostaw żywności jest mniejsza niż 14 tys. euro (netto) przy kursie średnim NBP to nie ma obowiązku sumowania ich wartości i organizowania przetargu. Podane w tabeli poniżej kwoty zawierają podatek od towarów i usług, pomimo to nie przekraczają progu, wynoszącego ponad 50.000 zł. Ponadto, jak wynika z informacji Dyrektora placówki, w przedszkolu zdywersyfikowano źródła dostaw. Obecnie - by uniezależnić się od jednego dostawcy towar dostarczają 3 firmy.

Średnia rocznych wydatków poniesionych na art. spożywcze wg. grup rodzajowych. Dane za 2010 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 przy ul Paderewskiego 47.
Wydatki poniesione w IV kw.2010 r. Podane kwoty zawierają podatek VAT
nabiał - 8532,51
warzywa, owoce - 11606,27
mięso, wędliny - 6197,16
pieczywo - 3949,59
pozostałe - 7534,83

Średnia rocznych wydatków dla poszczególnych grup produktów (dla 10,25 m-ca na podst. wydatków z IV kw.2010)
nabiał - 29152,74
warzywa, owoce - 39654,75
mięso, wędliny - 21173,63
pieczywo - 13494,43
pozostałe - 25744
imie: beata stankiewicz data: 2011-09-15 10:05:17
pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
jakie jest prawdopodobienstwo otrzymania mieszkania komunalnego w Sulejówku?Mieszkamy w mieszkaniu ktore tesciowie dostali od miasta w 1964 r pozniej plac na ktorym stoi budynek zostal sprzedany i ma własciciela,który chce nas eksmitować z powodu złego stanu budynku który może nie przeżyć zimy.Nie jest w stanie nam zapewnić nowego lokalu czy możemy liczyć na pomoc miasta.Pragnę zaznaczyć ze mamy dwie córki /jedna w wieku szkolnym/nie mamy dostępu do wody i wc, korzystamy z uprzejmości sąsiadów w takich warunkach już się nie żyje w xxl wieku

odpowiedź:
Szanowna Pani,
Informuję, że w chwili obecnej nie mamy możliwości zapewnić Państwu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miasta. Gminne zasoby mieszkaniowe na przełomie czterech lat powiększyły się o dwa nowe budynki komunalne, jednak to nadal za mało by rozwiązać problemy wszystkich oczekujących mieszkańców Sulejówka. Pozostałe zasoby komunalne są w złym stanie technicznym, wymagają natychmiastowego remontu lub całkowitego wykwaterowania. Oczywiście jest możliwe złożenie wniosku o przydział mieszkania komunalnego do Urzędu Miasta Sulejówek, i do czasu poprawienia się sytuacji mieszkaniowej Miasta Sulejówek sprawa zostanie skierowana do Komisji Mieszkaniowej.
imie: Michał Rymarek data: 2011-09-14 15:06:24
pytanie:
Czy w kompetencji Burmistrza jest wydanie wytycznych do organizacji roku szkolnego szkoły publicznej

odpowiedź:
Szanowny Panie Michale,
odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie wytycznych do organizacji roku szkolnego uprzejmie wyjaśniam:
1. Sprawę organizacji roku szkolnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. zm.).
2. Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 5 października 2010r (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) , zajęcia w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a jeżeli wypada on w piątek lub sobotę - w najbliższy poniedziałek po 1 września.
3. Rozporządzenie to daje również dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych-wychowawczych. Dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego można ustalić do 6 dni wolnych; dla gimnazjów - do 8 dni, dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni. Dni te mogą być przeznaczone m.in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne oraz święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, informując o tym rodziców; a dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców, nauczycieli i uczniów ogłasza dni wolne od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym do 30 września. Natomiast, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem.
Ponadto, zgodnie z § 5 ust 4 przywołanego rozporządzenia zmieniającego, dyrektor szkoły może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego- pod warunkiem zrealizowania tych zajęć w sobotę.
Dotychczas, nie wpłynął z placówek oświatowych wniosek do Burmistrza, z prośbą o wyrażenie zgodny na dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

imie: Ewa Szala data: 2011-09-12 17:01:01
pytanie:
Ponawiam pytanie, które zadałam Panu w lipcu br.: kiedy będzie zrealizowana inwestycja wybudowania kanalizacji w rejonie ulic Andersa i Berlinga, uwzględniona w planie i budżecie do roku 2013 z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Przy okazji zapytam czy postawienie TOI-TOI przy stacji kolejowej Sulejówek-Miłosna byłoby dużym problemem? Dla zmotywowania polecam przejście na peron z dzieckiem lub osobą starszą po pochylni.
Liczę na odpowiedź.
Z poważaniem,
Ewa Szala

odpowiedź:
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuje, że w związku z rozwiązaniem Kontraktu z dotychczasowym Wykonawcą – firmą Strabag Sp. z o.o., Zamawiający w celu wyłonienia nowego wykonawcy robót, planuje ogłoszenie przetargów na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej (w tym również ul. Andersa i Berlinga) na początku 2012 r. Termin realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” jest przewidywany na koniec 2014 r.
Odnośnie drugiej części pytania, informuję, że przenośna toaleta jest umieszczona u zbiegu ul. Bema, w bardzo małej odległości od stacji Sulejówek – Miłosna, tuż obok tablicy ogłoszeń.
imie: Arkadiusz Taciak data: 2011-08-26 12:34:10
pytanie:
Panie Burmistrzu,

Niech Pan coś z tym zrobi! Straż wypompowuje wodę z ul. Orlej do rowu kolejowego, z rowu woda wylewa się na ul. Dworcową i zalewa nasze działki woda od Piłsudskiego do Woli Grzybowskiej!!!

Pozdrawiam, Arek

odpowiedź:
Szanowny Panie
Woda z rowów przykolejowych jest bezpośrednio połączona ze stawem po stronie ulicy Kombatantów. Pełni on funkcję zbiornika retencyjnego, z którego z inicjatywy Urzędu Miasta nadmiar nagromadzonej wody w wyniku ostatnich opadów został odpompowany. Było to możliwe dzięki sprowadzonej z Radomia pompy wysokiej wydajności (8 000 litrów/min), która pracowała przez cztery godziny oraz dzięki zamknięciu dla ruchu drogi relacji Wesoła - Sulejówek.
Dziś za pomocą pompy szlamowej o wydajności 1000 litrów/min pompowaliśmy wodę w ten zbiornik przez dwie godziny. Na tej podstawie proszę zauważyć dodatni bilans rezerwy tego zbiornika. W wyniku naszych działań zagrożenie podtopieniem dla mieszkańców przy ulicy Dworcowej od numeru 109 w górę zostało zażegnane, co było zasadniczym celem.
imie: Tadeusz Jaźwiński data: 2011-08-18 16:24:29
pytanie:
Witam, Panie Burmistrzu czy są jakieś środki w tegorocznym budżecie na remont ulicy Szklarniowej?. Wynajmujemy tu mieszkania dla kilkudziesięciu osób, i słyszymy coraz częstsze lecz słuszne narzekania na stan tej drogi /dziura na dziurze/. Po ulewnych opadach nie ma możliwości wejścia na posesję /Szklarniowa 85/. Woda z ulicy zalewa nam cały teren wokół tej nieruchomości. Jestem od lat poważnym i z roku na rok coraz poważniejszym płatnikiem podatku od nieruchomości, więc uważam, że jest to nasz wspólny interes. Czekam na odpowiedź.

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że została podpisana umowa na wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchniach asfaltowych, i łatania będą sukcesywnie wykonywane w ramach możliwości finansowych i technicznych Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Sulejówek. Pragnę zaznaczyć, że w pierwszej kolejności będą łatane te drogi, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych ulice, które nie zostaną wyremontowane w roku bieżącym, będą wpisane w harmonogram prac remontowych na lata kolejne.
imie: Łukasz Bieliński data: 2011-08-17 21:18:38
pytanie:
Witam. Dlaczego w naszym mieście od dłuższego czasu nie są naprawiane ulice asfaltowe(np.Narutowicza,Staszica) z tego co wiem przetarg wygrała firma ale nic z tym nie robi. Pozdrawiam

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że umowa na remonty cząstkowe ulic została podpisana, i w ramach możliwości finansowych i technicznych Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ubytki w drogach asfaltowych zostaną załatane. Jeśli chodzi o ulicę Narutowicza, zostanie ona poprawiona w najbliższym czasie.
11 do 20 z 119
poprzednie | następne
 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Urząd Miasta Sulejówek
tel. +48 22 76-06-201
urzad@umsulejowek.pl
MAPA SERWISU
STATYSTYKA