oficjalny serwis samorządowy 30 grudnia 2011. imieniny: Irmina, Eugeniusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
   strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
FINANSE MIASTA

Indexfirm - Branżowy Portal Firm
  

Burmistrz odpowiada na pytania

imie: Mieszkaniec Sulejówka data: 2011-11-21 22:21:43
pytanie:
Proszę o odpowiedź dotyczącą budowy kanalizacji na ul. Czynu Społecznego, dziękuję.

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Uprzejmie informuje, iż na chwilę obecną trwają intensywne prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej, która zakresem będzie obejmowała również przedmiotową ulicę. Na początku roku 2012 Spółka planuje ogłosić postępowania przetargowe w celu wyłonienia Wykonawców, którzy będą kontynuowali prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Sulejówka.
imie: Krzysztof Płochocki data: 2011-10-21 18:24:09
pytanie:
Witam,
Szanowny Panie Burmistrzu,
przypominam o konieczności wyrównania ul. Opolskiej.
Od wiosny korespondujemy z Urzędem o tej sprawie i jesteśmy cały czas zwodzeni obietnicami. To już ostatnie tygodnie w tym roku, później będą już tylko kałuże i błoto.
Ponownie proszę o wyrównanie tej ulicy.
Pozdrawiam
Krzysztof Płochocki

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że równanie dróg gruntowych będzie wykonywane systematycznie w ramach możliwości finansowych i technicznych Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W przypadku nie znalezienia środków w tegorocznym budżecie ul. Opolska zostanie ujęta w harmonogramie prac związanych z poprawą nawierzchni dróg gruntowych w przyszłym roku.
imie: Anna data: 2011-10-21 10:45:11
pytanie:
Uprzejmie proszę o zwiększenie liczby koszy na śmieci przy najważniejszych ulicach w naszym mieście. Idąc z psem na spacer nie mam gdzie wyrzucić psich odchodów, być może jest to przyczyna dla której ludzie nie sprzątają po psach lub wyrzucają różne śmieci na ulicę.

odpowiedź:
Szanowna Pani
Informuję, że Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokona analizy ilości koszy na śmieci na terenie Miasta Sulejówek, i w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia liczby koszy, zostaną one dostawione.
imie: Jerzy Wiśniewski data: 2011-10-18 07:36:19
pytanie:
Panie Burmistrzu,
ponawiam pytanie o odpady organiczne, czy nie dałoby się zbierać ich z posesji podobnie jak w okolicznych gminach - nawet za opłatą (dla chętnych). Zapis o możliwości palenia odpadów z niezadymianiem posesji sąsiednich brzmi naprawdę dość zabawnie, chyba, że uchwała powie jak to w praktyce robić.
pozdrawiam,
JW

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że Urząd Miasta Sulejówek nie prowadził postępowania przetargowego na odbieranie odpadów organicznych w tym roku, dlatego Urząd nie organizuje zbiórki odpadów, ale dostępne są firmy na runku świadczące usługi odbierania odpadów dla osób prywatnych. Informuję, że spalanie suchych odpadów roślinnych jest możliwe w okresie od 30 września do 30 kwietnia.
imie: Małgorzata Dobek data: 2011-10-17 06:45:42
pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Bardzo zaniepokoiła mnie sytuacja moich sąsiadów mieszkańców domu komunalnego przy ulicy Wilsona 5, obecnie mieszka tam kilka rodzin z dziećmi i starsze osoby. Z informacji uzyskanej od pracownika MZWiK wynika, iż budynek nie posiada doprowadzonej kanalizacji ani bieżącej wody. Czy miasto zapewnia mieszkańcom odbiór ścieków i kanalizacji, co na to przepisy sanitarne? Jak rozwiązana jest kwestia toalet dla mieszkańców tego budynku?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Z poważaniem
Małgorzata Dobek

odpowiedź:
Szanowna Pani,
budynek przy ul. Wilsona 5 nie jest własnością Miasta Sulejówek tylko własnością prywatną i zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego to do właściciela należy obowiązek zapewnienia lokatorom dostępu do bieżącej wody i urządzeń sanitarnych.
imie: Karol Sawicki data: 2011-10-16 17:13:31
pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.

Czy jest planowane sprzątanie miasta w tym roku. W Miłośnie tego w tym roku nie robiono. Piach zalega na ulicach i chodnikach, wszędzie brud. Brak koszy na śmieci.Trawa wyrosła na chodnikach. Niky się tym nie zajmuje. Wiadomo - niedługo trawa wyschnie a resztę śnieg przysypie. Proszę przejechać się po Miłośnie.

odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ze względu na ograniczone środki finansowe Miasta Sulejówek informuję, że sprzątanie terenu miejskiego wykonywane jest sukcesywnie metodami gospodarczymi. W związku z ograniczoną liczbę pracowników gospodarczych, oraz rozległy teren wymagający sprzątania, czynności mogą wydłużyć się w czasie. Jednocześnie informuje, że na terenie Miłosnej wykonane było w tym roku sprzątanie pozimowe ulic.
imie: Zygmunt Rudnicki data: 2011-10-14 02:30:23
pytanie:
panie burmistrzu, ja wbrew pozorom nie zapomniałem, że w miesiącu sierpniu dwukrotnie prosiłem tu o wyjaśnienie problemu dotyczącego wysokiego poziomu wód gruntowych w północno - wschodniej części miasta Sulejówka, ale jak widać nie tylko gnębi pana problem pustej kasy ale i brak chęci odpowiadania na zadawane przez mieszkańców pytania wynikający zapewne z przepracowania.

odpowiedź:
Poziom wód gruntowych podniósł się w ciągu ostatnich dwóch lat o ok.1,5 do 2,0 m nie tylko na terenie Sulejówka ale też Wesołej i dzielnic przyległych.
Miasto w roku przyszłym będzie prowadziło w miarę przeznaczonych w budżecie środków prace odwodnieniowe służące przede wszystkim przejmowaniu i odprowadzaniu wód opadowych.
imie: Dorota Nowosielska data: 2011-10-13 14:41:58
pytanie:
Witam. Mam pytanie w sprawie odwodnienia ulic- Południowej i Polnej. Obiecał Pan że będą odnowione rowy melioracyjne-a tu od przeszło dwóch miesięcy nie dzieje się nic.Ludzie mają po 1,5 metra wody w piwnicach, nie ma gdzie tej wody wypompować bo zalewa się sąsiadów , piece są w wodzie a tu idzie zima. Co my mamy robić? Boimy się każdego najmniejszego deszczu, ponieważ za każdym razem stan wody sie podnosi.Prosimy o interwencję w naszej sprawie.

odpowiedź:
Szanowna Pani,
Do czasu stworzenia kompleksowego systemu odwadniającego Miasto Sulejówek, w który jest wpisany obszar ul. Południowej i ul. Polnej działania prowadzone na Państwa terenie mogą mieć jedynie charakter tymczasowy i doraźny. Stworzenie skutecznego systemu melioracyjno-odwodnieniowego jest czasochłonne. a koszty związane z budową systemu melioracyjnego są znaczne ze względu na rozległość terenu jak i dużą ilością miejsc wymagających wykonania takich prac, które planujemy rozpocząć w przyszłym roku.
imie: M.Rymarek data: 2011-10-13 14:28:34
pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Moje pytanie dotyczące kompetencji Burmistrza w sprawie wytycznych do organizacji roku szkolnego nie dotyczyło dni wolnych w szkole.Moje pytanie wiąże się z tym, że moja siostrzenica, która chce się uczyć języka rosyjskiego uzyskała w szkole odpowiedź, że nauka tego języka jest możliwa po akceptacji organu prowadzącego i musi być ujęta w wytycznych do organizacji roku szkolnego. Czy to prawda.

odpowiedź:
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana zapytanie o naukę języka rosyjskiego i roli organu prowadzącego w podejmowaniu decyzji o nauce tego języka w szkole uprzejmie wyjaśniam:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz.U. z 15 stycznia 2009 r., Nr 4 poz 17 )w szkole podstawowej prowadzi się obowiązkową naukę jednego języka obcego nowożytnego , a w gimnazjum prowadzi się naukę dwóch języków obcych nowożytnych: pierwszego jako kontynuację języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej, drugiego nauczanego od podstaw.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) z uwzględnieniem zmiany z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 442) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zorganizowania nauki języka obcego w wymiarze godzin określonym w rozporządzeniu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. Nr 61 poz. 624 ze zm.) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.
Z przytoczonych zapisów rozporządzeń wynika, że to dyrektor planuje naukę języków obcych nowożytnych. Przyjęte przez niego rozwiązania podyktowane są możliwościami kadrowymi w danej szkole. Organizując naukę języków obcych, dyrektor np. gimnazjum powinien uwzględnić język obcy nowożytny, którego uczyły się dzieci w szkole podstawowej obejmującej uczniów z tego samego obwodu szkolnego.
Natomiast zasady lub jak Pan określa wytyczne organu prowadzącego obejmują m. in.: harmonogram działań dyrektora przy sporządzaniu arkusza, określenie – w zależności od typu placówki - obiegu dokumentów przy opiniowaniu arkuszy, a także przypomnienie warunków określonych przepisami wykonawczymi do ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela (np. zasady podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki, obowiązek przydziału godzin zgodnie z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami, zasady zatrudniania obsługi itp.)
imie: Jolanta Waligóra data: 2011-10-13 10:38:06
pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu!

Bardzo się cieszymy, że lada chwila będzie zakończona budowa ulicy Konopnickiej,
ale dlaczego została zniszczona ulica Nałkowska. W związku z budową ulicy Konopnickiej
ulicą Nałkowską przejeżdżały samochody i ciężki sprzęt, który w bardzo dużym stopniu zdewastował naszą ulicę. Są na niej doły, duże wyrwy, przez które tworzą się kałuże.
Utrudnia to wyjście z posesji.
Bardzo prosimy o dokonanie napraw wyrządzonych szkód na ulicy.

Z poważaniem

Mieszkańcy ulicy Nałkowskiej


odpowiedź:
Wykonawca robót ma obowiązek doprowadzić do porządku teren budowy i tereny przyległe, z których korzystał w trakcie budowy min. część ulicy Nałkowskiej.
1 do 10 z 119
poprzednie | następne
 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Urząd Miasta Sulejówek
tel. +48 22 76-06-201
urzad@umsulejowek.pl
MAPA SERWISU
STATYSTYKA